Support
KasetTech.com
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

KasetTech | 27-03-2557 | เปิดดู 5413 | ความคิดเห็น 0

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (photosybthetic bacteria; PSB) เป็นแบคทีเรียพบกระจายทั่วไปในธรรมชาติ ตามแหล่งนาจืด นาเค็ม ทะเลสาบนาเค็ม นาทะเลสาบที่มีความเป็นด่าง นาที่มีความเป็นกรด นาพุร้อน นาทะเลบริเวณขั วโลกเหนือ นอกจากนี ยังพบตามแหล่งนาเสีย บ่อบาบัดนาเสีย บทบาทของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีความสาคัญในกระบวนการนาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ (CO2 - assimilation) และการตรึงไนไตรเจน (nitrogen fixation) นอกจากนี ยังมีบทบาทสาคัญในห่วงโซ่อาหารซึ่งสัตว์ขนาดเล็ก ปลา กุ้ง หอย และปู สามารถนาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้เป็นอาหารได้ นอกจากนี ในนาเสียจากบ้านเรือนและนาเสียจากการทาปศุสัตว์สามารถบาบัดด้วย จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Kobayashi, 2000)

หาข้อมูลจากเน็ตเลยได้ความรู้มาว่า

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกลุ่มสีม่วงแดง(Purple) มีประโยชน์ต่ออาชีพเกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อมสูงมาก
ในขณะมีชีวิตอยู่เขาจะสร้างสารเร่งความเจริญเติบโตของพืช และเมื่อตายไปแล้วร่างกายของเขาจะถูกย่อยสลาย
ตามธรรมชาติกลายเป็นธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสูงมาก และถ้าใช้ทางด้านสิ่งแวดล้อม
ในการบำบัดน้ำเสีย กลิ่นจะหายเร็วมาก น้ำจะค่อยๆไสขึ้น ทดลองบำบัดน้ำเสียในถัง 20 ลิตร สามารถวัดค่า BOD ได้ต่ำประมาณ +/- 20 ppm

เมื่อปี 2010 ญี่ปุ่นประกาศ การใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในกลุ่มPURPLE เป็นวาระแห่งชาติ
ใน 3 แนวทาง คือ การเกษตร การปศุสัตว์ (เพื่อเพิ่มผลผลิต) และสิ่งแวดล้อม (บำบัดน้ำเสีย บำบัดกลิ่น)
ส่วนประเทศไทยเรา ไม่ทราบว่าได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติหรือยัง???

หมายเหตุ :-จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงPSB แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ GREEN และ PURPLE

เครดิต: http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=98023.0

 

เห็นว่ามีประโยนช์หลายอย่างน่าจะดีเลยลองเพาะเลี้ยงเองบ้าง
ได้หัวเชื้อมาจากพี่ที่ทำงาน จัดการทดลองเาพะใส่ขวดใส่ขนาด 1.5ลิตร 3 ขวด 600cc. 3 ชวด
ทดลองทำวันที่ 26 มีนาคม 2557
 

1. เตรียมอาหารของ จุลินทรีย์
ใช้ไข่ไก่ 2 ฟองผสมน้ำปะปาแบ่งเทใส่ทั้ง 6 ขวด แล้วก็เติมน้ำเพิ่มเข้าไปเกือบเต็ม ประมาณ 90%

2. เทหัวเชื้อลงไป 30cc. ลงขวด 1.5 ลิตร และ 10cc. ลงขวด 600cc. ปิดฝาเขย่าให้เข้ากัน นำไปตั้งไว้ในพื้นที่ทีมีแดด 6-8 ชม.

อีก 7 วันจะมาอัพเดทข้อมูลอีกครั้งนะครับ
ตอนเปิดขวดหัวเชื้อเพื่อผสมได้กลิ่นเหม็นมากๆ ยังกะส้วมเลย

รูปถ่ายเช้าวันที่ 2 เมษายน 2557 

 

 

All Comments: 0 Pages: 1/0